กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง!!! โครงการ TAXI OK ยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง!!! โครงการ TAXI OK ยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ เพิ่มทางเลือกเข้าถึงการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบแท็กซี่ไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ตรงความต้องการของประชาชน พร้อม!!! เปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TAXI OK วันที่ 25 มกราคม 2561 !!! นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ TAXI OK เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ประกอบด้วย GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารเพื่อขอความช่วยเหลือ, กล้องบันทึกภาพในรถ, โป๊ะไฟหลังคาแบบใหม่, เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ของเอกชนเพื่อส่งข้อมูลการเดินรถลักษณะ On-line แบบ Realtime ควบคู่กับการยกระดับเพิ่มทางเลือกเข้าถึงบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น TAXI OK สามารถร้องเรียนการให้บริการ […]

กรมการขนส่งทางบกร่วมมือภาคเอกชนยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จับมือ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสร้างนักขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นแรก!!! รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 20-21 มกราคม 2561 รถยนต์อบรมวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงภารกิจในการ เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจร เพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลักสูตรระยะเวลา 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก โดยในวันเสาร์เป็นการอบรม และทดสอบข้อเขียน ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามทดสอบขับรถมาตรฐาน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ สำหรับปี 2561 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 รุ่น […]

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!!

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!! ทั้งพนักงานขับรถ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการขนส่ง กระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร ผิดซ้ำซากพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ, ตัวรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!! ประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการร้องเรียนรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 79 (คันหมายเลข 11) กรุงเทพ-บึงกาฬ ของบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และไม่ออกตั๋วโดยสาร กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันที พบว่าก่อนเกิดเหตุเวลา 10.00 น. ผู้โดยสารได้ติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ขณะนั้นรถที่จะออกใกล้ช่วงเวลาดังกล่าวเต็มจำนวนที่นั่ง จึงแจ้งให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารรอบ 19.00 น. ซึ่งผู้โดยสารปฏิเสธและเดินออกไปจากช่องจำหน่ายตั๋ว จนกระทั่งเกิดเหตุตามที่ปรากฏในข่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งฯ และไม่ควบคุมการปฏิบัติให้บริการของพนักงานขับรถ ตามมาตรา 31(4) […]