นโยบายความเป็นส่วนตัว

” ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนานโยบายในลำดับต่อไปนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการที่เราใช้ติดต่อสื่อสารและการเปิดเผยรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เค้าโครงร่างนโยบายของความเป็นส่วนตัวของเรา “

1. ในขณะที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะทำการรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
2. เราจะรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เพียงผู้เดียวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
3. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้นานตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น
4. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และในกรณีที่เหมาะสมกับความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งจะใช้และเป็นไปตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์เหล่านั้นควรจะถูกต้องครบถ้วนและทันเหตุการณ์
6. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการสูญหายหรือถูกลักขโมยรวมทั้งการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้ง การเปิดเผย การคัดลอก การใช้ หรือ การดัดแปลง
7. เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงานของเราเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล

 

” เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษาอย่างดีที่สุด”