คำถามเกี่ยวกับโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโปรแกรมติดตามรถ GPS Tracking ระบบจัดการขนส่ง

โปรแกรม Tracking Systems ที่เขียนขึ้นเอง จะมีข้อดีตรงที่ตัวโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่ม Functions การใช้งานต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ แต่ผู้จำหน่าย tracker ในต่างประเทศบางราย มักจะแถมโปรแกรมติดตามมาให้ และให้มาทำการเปลี่ยนภาษาเพื่อนำมาใช้ โปรแกรมประเภทนี้จะเป็นแบบสำเร็จรูป ใช้งานไม่สะดวก ช้า และไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เลย และถ้ามีปัญหาการใช้งาน ต้องรอเมืองนอกทำการแก้ไขให้เท่านั้น
หากตัวรถมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเครื่องยนต์ ระบบของเราทำการดับเครื่องยนต์ให้เมื่อรถหยุดนิ่ง จะไม่ดับเครื่องเมื่อรถวิ่งอยู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเมื่อรถดับแล้วจะStartไม่ติด จนกว่าทางผู้ใช้จะทำการยกเลิกคำสั่งดับเครื่องยนต์
ทาง Noks GPS มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังให้ 12 เดือน และผู้ใช้สามารถ save ข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Excel หรือ PDF ได้
การแจ้งเตือนเหตุผิดปกติต่างๆ เช่น รถวิ่งเกินความเร็ว, วิ่งออกนอกพื้นที่กำหนด, ไม่ได้รับไฟจากแบตเตอรี่ หรือสายสัญญาณถูกตัด ฯลฯ ทางผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ว่า จะให้ระบบแจ้งเตือนผ่านหน้าจอตัวโปรแกรม ส่งเป็น Email หรือข้อความ SMS เข้ามือถือ (สำหรับการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนจะมีค่าใช้จ่ายข้อความละ 2 บาท)
ระบบจัดการขนส่ง (TMS) จะออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ มีที่รถสำหรับขนส่งสินค้า โดยระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดตารางเวลาการเดินรถ เส้นทางการเดินรถ และยังรวมเอาระบบแจ้งเตือนมาใช้ เพื่อแจ้งผู้รับปลายทางเมื่อสินค้ากำลังเดินทาง หรือแจ้งผู้ส่งเมื่อสินค้าถึงปลายทางแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถ print job ในแต่ละวันออกมาให้คนขับรถ และยังมีระบบรายงาน เมื่อจบการทำงานในแต่ละวัน เพื่อสรุประยะทางการวิ่ง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเมื่อผนวดรวมระบบ TMS และระบบติดตามรถ Tracking Systems เข้าด้วยกัน จึงกลายมาเป็นระบบ Fleet Systems จาก Noks GPS ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง ให้ผู้ประกอบการอย่างสูงสุด
[/wb_section]