กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!!

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!! ทั้งพนักงานขับรถ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการขนส่ง กระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร ผิดซ้ำซากพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ, ตัวรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!! ประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการร้องเรียนรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 79 (คันหมายเลข 11) กรุงเทพ-บึงกาฬ ของบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และไม่ออกตั๋วโดยสาร กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันที พบว่าก่อนเกิดเหตุเวลา 10.00 น. ผู้โดยสารได้ติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ขณะนั้นรถที่จะออกใกล้ช่วงเวลาดังกล่าวเต็มจำนวนที่นั่ง จึงแจ้งให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารรอบ 19.00 น. ซึ่งผู้โดยสารปฏิเสธและเดินออกไปจากช่องจำหน่ายตั๋ว จนกระทั่งเกิดเหตุตามที่ปรากฏในข่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งฯ และไม่ควบคุมการปฏิบัติให้บริการของพนักงานขับรถ ตามมาตรา 31(4) […]