กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!!

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!!

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนักทันที!!! ทั้งพนักงานขับรถ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการขนส่ง กระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร ผิดซ้ำซากพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ, ตัวรถ, ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง!!! ประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการร้องเรียนรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 79 (คันหมายเลข 11) กรุงเทพ-บึงกาฬ ของบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และไม่ออกตั๋วโดยสาร กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันที พบว่าก่อนเกิดเหตุเวลา 10.00 น. ผู้โดยสารได้ติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ขณะนั้นรถที่จะออกใกล้ช่วงเวลาดังกล่าวเต็มจำนวนที่นั่ง จึงแจ้งให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารรอบ 19.00 น. ซึ่งผู้โดยสารปฏิเสธและเดินออกไปจากช่องจำหน่ายตั๋ว จนกระทั่งเกิดเหตุตามที่ปรากฏในข่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งฯ และไม่ควบคุมการปฏิบัติให้บริการของพนักงานขับรถ ตามมาตรา 31(4) ประกอบมาตรา 131 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนพนักงานขับรถ เบื้องต้นบริษัทฯ ได้สั่งพักงานเป็นเวลา 30 วัน และอยู่ระหว่างติดตามตัวให้มารายงานตัวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาโทษตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีรถโดยสารคันหมายเลขทะเบียน 15-2200 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเส้นทาง 991-941 กรุงเทพฯ-เกาะสมุย โดยมีนายสถาพร เป็นพนักงานขับรถ ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ที่ จ.เพชรบุรี นั้น กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งโดยผู้ประกอบการขนส่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สั่งระงับใช้รถ 15 วัน เปรียบเทียบปรับ 20,000 บาท ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการ ด้านพนักงานขับรถ พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 30 วัน เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท ตามมาตรา 104 ประกอบมาตรา 127 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เนื่องจากให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง และส่งตัวเข้ารับการอบรมและบันทึกประวัติความผิดที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบกระทำผิดซ้ำเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด เอาเปรียบผู้โดยสาร ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการทั้งพนักงานขับรถ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการขนส่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งต้องเข้มงวดกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด จัดทำประวัติผู้ประจำรถ และต้องจัดให้มีเอกสารประจำรถถูกต้องครบถ้วน หากไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการหรือละเลยการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการให้บริการ มีโทษถึงขั้นพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, แอพพลิเคชั่น DLT GPS

ที่มา : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1918

Leave a Reply

Your email address will not be published.